Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

 

PRZYKŁADY REALIZACJI PRAC NASZEGO ZESPOŁU:

 

WZNAWIANIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

WYZNACZANIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

 

GDZIE SĄ GRANICE...

na pierwszy rzut oka - zwyczajne ogrodzenie z siatki z metalowym słupkiem...

po wyznaczeniu współrzędnych, szpadel w dłoń - i pod darnią znalazła się butelka dnem do góry...

pasuje do centymetra... to chyba tu...

ale zaraz... 20 cm obok jest wbity pal... a obok słup granitowy...

ogrodzenie, butelka, pal, słup...

a gdzie granica? ... (my to wiemy)

  

 - poniżej odkrycie fuszerki,

niedoświadczony geodeta nieprawidłowo wyniósł położenie punktu granicznego na gruncie,

nie znajdując osadzonego 25 cm obok słupa granitowego:

  

 inny przykład odkrytego partactwa:

odszukany 20 cm pod nawierzchnią terenu znak graniczny w postaci słupa granitowego (pomalowanego na zielono)

znajduje się na właściwym miejscu, zgodnie z dokumentacją operatu podziałowego;

tyczka ustawiona jest 25 cm obok - w miejscu, jakie wskazały skażone PRL-owskim układem współrzędne;

75 cm w lewo znajdują się szczątki słupa betonowego oraz rura - nieznanego pochodzenia,

która została podczas przyjęcia granic do podziału sąsiedniej nieruchomości, wskazana jako znak graniczny !!!

 

A JAK TO WŁAŚCIWIE POWINNO BYĆ ZROBIONE...

(JAK MY TO ROBIMY):

  

- analiza dokumentacji źródłowej i sporządzenie szkicu podstawowego:

  

- do określenia prawidłowych współrzędnych punktów granicznych

wymagane jest odnalezienie i ponowny pomiar dawnych znaków...

gdy znaki nadziemne zostały zniszczone,

trzeba szukać znaków podziemnych:

  

- po właściwej analizie dokumentacji źródłowej - sukces !!!

bo dobry geodeta potrafi się cieszyć nawet z pustej, odwróconej dnem do góry butelki,

jeśli po spełnieniu swojej pierwotnej funkcji, stała się ona podziemnym znakiem granicznym:

 

- wyniesienie położenia podziemnego znaku granicznego nad powierzchnię gruntu:

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

- przykłady map:

  

SPORZĄDZANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH

- szkic polowy z pomiaru uzupełniającego:

  

TYCZENIE OSI BUDYNKÓW

- wyniki numerycznego opracowania projektu zagospodarowania działki i projektu budowlanego:

- fundamenty po realizacji:

 

INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE BUDYNKÓW

- szkic polowy z inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego:

 

Opisy procedur oraz cenniki prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Oferta

  

  

Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt