Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISAMI TYPOWYCH PRAC GEODEZYJNYCH
(PROCEDURY, TERMINY I ORIENTACYJNE CENY):
- PRACE ZWIĄZANE Z USTALANIEM PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI:
ustalanie przebiegu linii granicznych i ich wyznaczanie
podziały nieruchomości

- PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH:

mapy do projektów

tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu

inwentaryzacje powykonawcze