Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

Tyczenie budynku jest pierwszą czynnością na gruncie rozpoczynającą proces jego budowy - co jest dokumentowane przez geodetę uprawnionego na szkicu tyczenia oraz w dzienniku budowy. Wytyczenie następuje po numerycznym opracowaniu planu zagospodarowania działki oraz rzutu fundamentów budynku, wchodzących w skład projektu budowlanego - przy wykorzystaniu punktów osnowy geodezyjnej i dokumentacji określającej położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości, pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Tyczenie budynku następuje po uprzednim odszukaniu i wskazaniu położenia znaków granicznych - co DECYDUJE o usytuowaniu budynku względem granic sąsiednich nieruchomości.

Czas realizacji usługi jest wymuszony głównie oczekiwaniem na materiały geodezyjne związane z koniecznością zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie kameralne do tyczenia następuje po otrzymaniu projektu budowlanego od Inwestora oraz materiałów z Ośrodka. Wytyczeniu podlegają osie fundamentów budynku. Są one zazwyczaj oznaczane gwoźdźmi na ławach ciesielskich. Na życzenie inwestora (lub wykonawcy prac budowlanych), wytyczeniu może podlegać obrys zewnętrzny fundamentów, markowany na gruncie za pomocą palików.

Praktyczne przykłady realizacji prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Doświadczenie